Verzekeringen voor zelfstandigen en KMO

Bedrijf
• Bescherm de goederen van uw bedrijf, zoals uw handelspand, magazijn of stock.
• De brandverzekering vergoedt de schade aan uw bedrijf en goederen door brand, waterschade, stormschade, electriciteitschade enzovoort.
• Het verlies van waardevolle goederen wegens diefstal is een fiasco.
• Voorzie een vergoeding bij commerciële onbruikbaarheid van uw pand.
Voertuigen
• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht.
• Voor lichte vrachtwagens, vrachtwagens, tractors of andere voertuigen.
• Omnium of ‘Kleine omnium’ voor nieuwe of recente tweedehandswagens is sterk aan te raden.
• Bescherming van koopwaar tijdens transport.
Medewerkers
• Arbeidsongevallenverzekering is verplicht.
• Vergoeding voor medische kosten na ongeval op de werkvloer of tijdens verplaatsingen.
• Compensatie voor personeel bij loonverlies wegens arbeidsongeschiktheid.
Aansprakelijkheid
• Verzekering voor buitencontractuele aansprakelijkheid tijdens de uitbating.
• Vergoeding voor schade aan derden veroorzaakt door personeel, machines, producten.
• Beroepsaansprakelijkheid voor tekortkomingen en nalatigheden in de uitoefening van uw beroep.
• Bestuurdersaansprakelijkheid voor gevolgen van beslissingen aan het hoofd van een KMO.
Inkomen
• Ziekte of ongeval heeft ernstige financiële gevolgen voor zelfstandigen.
• Voorzie in een extra vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid.
• Mogelijkheid tot terugbetaling van de vaste kosten van uw zaak.
• Mogelijkheid tot omzetverzekering.
Pensioen
• Laag wettelijk pensioen voor zelfstandigen.
• Extra pensioenopbouw via tweede pijler is fiscaal interessant.
• Vrij aanvullend pensioen voor alle zelfstandigen (VAPZ).
• Ook de vennootschap kan een pensioenvoorziening aanleggen voor de zelfstandige bedrijfsleider (IPT).
Machines
• Bepaalde machines zijn cruciaal voor de uitbating.
• Vergoeding van onvoorziene en plotse schade aan machines door een interne of externe oorzaak.
• Uitbreiding tot alle risico’s kan, ongeacht de oorzaak.
Rechtsbijstand
• Rechtsbijstand zoekt een oplossing bij geschil of schade.
• Kosten van advocaten, experten en gerechtelijke procedure is inbegrepen.
• Eventueel contractuele geschillen.