Schuldsaldoverzekering

Afbetaling krediet bij overlijden

Hypothecaire leningen hebben een minimum looptijd van 10 jaar. Gemiddeld is de looptijd van een hypothecair krediet meer dan 20 jaar. Overlijden van één van de kredietleners legt een zware financiële last op de schouders van de mede-ontlener (bijvoorbeeld uw partner) of de erfgenamen. Een schuldsaldoverzekering is een cruciale verzekering om het risico en de gevolgen van overlijden te dekken. De schuldsaldoverzekering is gekoppeld aan de afbetaling van een woninglening (of een consumentenkrediet). Ze garandeert dat bij overlijden van de verzekerde het openstaande saldo van de lening wordt afbetaald door de verzekeringsmaatschappij waar u de schuldsaldoverzekering hebt afgesloten. Zo biedt ze financiële zekerheid aan de bank en de kredietnemer.

Voorwaarde van de bank

Hoewel het afsluiten van een schuldsaldoverzekering niet verplicht is door de wet, zal de bank waar u het krediet ontleent u verplichten om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Maar u bent niet verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij dezelfde bank.

Vergelijken loont

Het is integendeel aan te raden om de voorwaarden en tarieven bij meerdere maatschappijen na te vragen en te vergelijken. Haast altijd zal een schuldsaldoverzekering goedkoper zijn bij een externe verzekeringsmaatschappij, dan bij de bank waar u de lening afsluit. Door te vergelijken kan u per kredietnemer ettelijke honderden euro’s besparen op de premie van de schuldsaldoverzekering. Bepaalde banken geven kortingen op de intrestvoet van de woninglening onder de voorwaarde dat de schuldsaldoverzekering bij hen wordt afgesloten. Wees daarvoor aandachtig. De kortingen die banken geven op de intrestvoet van het woningkrediet zullen zij recupereren met een hogere premie op de schuldsaldoverzekering.

De premie

De premie van de schuldsaldoverzekering hangt af van meerdere factoren : het kapitaal, de rentevoet, looptijd en het risicoprofiel van de verzekeringsnemer (leeftijd en gezondheid).  Hoe jonger de verzekeringsnemer, hoe lager de premie. Rokers betalen een hogere premie dan niet – rokers. Personen met een gekende medische aandoening zullen in bepaalde omstandigheden ook een bijpremie betalen.

Er zijn verschillende formules om de premie te betalen. U kan opteren voor een éénmalige premie. Dit is de goedkoopste formule, maar het betekent dat u moet kunnen beschikken over een grote som (wat niet eenvoudig is bij de aankoop, bouw of renovatie van een woning) U kan ook opteren voor een jaarlijkse premie gedurende een bepaalde termijn. (in de meeste gevallen gedurende maximaal twee derde van de looptijd van de lening). In dat geval kan u de premie gespreid betalen.

Maak een afspraak voor uw dossier

Wij werken onder meer samen met Cardif. Cardif is als verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in schuldsaldoverzekeringen. Daardoor kunnen wij schuldsaldoverzekeringen aanbieden aan goede voorwaarden en tegen een zeer goedkope premie.

Wilt u meer informatie of wilt u een offerte ? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een afspraak.