Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatie en waarborgen

Bij ongeval, ziekte of heelkundige ingreep kunnen de kosten voor een ziekenhuisopname hoog oplopen. Een behandeling in het ziekenhuis is nu eenmaal duur en het ziekenfonds vergoedt niet alle kosten. Bepaalde kosten worden gedeeltelijk of helemaal niet terugbetaald.

Dat betekent dat een deel van de medische kosten altijd voor rekening van de patiënt blijven. Zeker indien de patiënt na ziekte of ongeval langdurig moet revalideren en beroep moet doen op nazorg van thuisverpleging, kinesitherapeut, geneesheer-specialist of nood heeft aan specifieke medicatie, prothesen of medisch materiaal.

Deze kosten kan u allemaal verzekeren met een hospitalisatieverzekering. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de financiële gevolgen. Een goede hospitalisatieverzekering voorziet onder meer :

  • 100 % terugbetaling van medische kosten (inclusief medisch materiaal en prothesen) bij ziekenhuisopname (inclusief dagopname)
  • vrije keuze arts, ziekenhuis, kamer
  • terugbetaling kosten transport ziekenwagen en helikopter
  • voor – en nabehandeling : vergoeding van de medische kosten voor en na de hospitalisatie (vb. kinesitherapie, thuisverpleging, medicatie)
  • kosten voor behandeling van zware ziekten zoals kanker, diabetes, multiple sclerose,  … , (ook zonder hospitalisatie)
  • met of zonder vrijstelling, naargelang de keuze van de verzekeringsnemer
  • wereldwijde dekking en bijstand in het buitenland (o.a. repatriëring)
  • levenslang, geen opzeg door de maatschappij
Ambulante kosten zonder hospitalisatie

Daarnaast is het mogelijk om ambulante medische kosten te dekken, zonder hospitalisatie. In dat geval betaalt de verzekeraar de medische kosten terug die ten laste blijven van de patiënt na tussenkomst van het ziekenfonds.

Maak een afspraak voor uw dossier

Wij werken onder meer samen met AG Insurance en DKV Belgium, voor het onderschrijven van een hospitalisatieverzekering op maat. Wilt u meer informatie of wilt u een offerte ? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een afspraak.