Brandverzekering

De aankoop of bouw van een woning is een belangrijke en dure investering. Hoewel het afsluiten van een brandverzekering niet verplicht is door de wet, is het voor eigenaars en huurders essentieel om een brandverzekering af te sluiten. De eigenaar beschermt zo zijn gebouw en inboedel tegen brand en andere risico’s. De huurder beschermt zijn inboedel en dekt zijn aansprakelijkheid voor de schade aan het gebouw.

De waarborgen en verzekerde bedragen in een brandverzekering moeten perfect passen bij uw persoonlijke situatie als eigenaar of huurder. Als verzekeringsmakelaar kunnen wij niet genoeg het belang van een brandverzekering op maat benadrukken, vraag daarom zeker advies en bijstand voor het samenstellen van uw polis en het behandelen van uw schadegevallen.

De verzekerde gevaren

Het is bijna onmogelijk om gedetailleerd alle waarborgen, waarborguitbreidingen, facultatieve waarborgen en uitsluitingen van de brandverzekering te bespreken. Wij beperken ons daarom tot een overzicht van de verzekerde gevaren die zijn gedekt bij schade.

1. Waarborg brand, ontploffing, implosie, rook, blikseminslag

Om te kunnen spreken van ‘brand’ moet er sprake zijn van een vlam die kan uitbreiden op een plaats die niet bestemd is om te branden. Naast brand is ook de schade door ontploffing, implosie en rook gedekt. Bij een blikseminslag is de kans op brand reëel. Andere schade door bliksem dan brandschade wordt ook gedekt maar valt onder de waarborg blikseminslag.

2. Botsen tegen de verzekerde goederen

Deze waarborg komt tussen bij schade te wijten aan een botsing tegen o.a. voertuigen, hun lading, dieren en andere voorwerpen. Schade aan gebouw en inhoud door rondwaaiende of weggeslingerde voorwerpen, vallende bomen, takken of masten is dus gedekt onder de waarborg ‘botsen’.

Maar de verzekerde moet waakzaam zijn bij de keuze van zijn polis. Sommige maatschappijen beperken hun tussenkomst en vergoeden enkel de schade door vallende bomen of voorwerpen die toebehoren aan een derde. Andere maatschappijen verlenen ook tussenkomst bij het vallen van een boom of voorwerp waarvan de verzekerde eigenaar is.

3. storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk

Het grote aantal schadegevallen en de hoge vergoedingen hebben de wetgever er toe aangezet om de waarborg ‘stormschade’ verplicht te maken in het kader van de brandverzekering. Onder storm verstaat men orkanen en stormwinden die

  • ofwel, op het dichtstbijgelegen waarnemingsstation van het KMI een topsnelheid van minstens 100 of 80 (afhankelijk van de maatschappij) km per uur bereiken.
  • ofwel, binnen een straal van 10 km rond het verzekerde gebouw vergelijkbare beschadiging veroorzaken. Het is aan de verzekerde om dit bewijs te leveren. Bij zeer lokale weersomstandigheden (bv. een plaatselijke windhoos) is dat echter niet zo evident. Vaak voorkomende gevallen van stormschade zijn afgerukte daken, koepels en weggewaaide dakpannen. In de waarborg ‘stormschade’ is ook de hagelschade verzekerd.

4. Schade aan onroerende goederen veroorzaakt door dieven

De bedoeling van deze waarborg is om de verzekerde te vergoeden voor de schade aan het gebouw bij een (poging tot) diefstal. Wanneer de verzekerde ook een vergoeding wenst voor gestolen voorwerpen, kan hij een uitbreiding vragen met de facultatieve waarborg diefstal van de inhoud.

5. Elektriciteitschade

De verzekeraar vergoedt schade aan elektrische toestellen en installaties door kortsluiting, overspanning, of inductie. Wanneer een blikseminslag elektrische toestellen of leidingen treft, regelt men de schade ook onder de waarborg elektriciteit.

5. Natuurrampen

De waarborg natuurrampen is verplicht in elke brandverzekering. Onder natuurrampen verstaat men overstromingen, het overlopen van openbare riolen, een aardbeving en grondverzakking. Wateroverlast door noodweer is gedekt onder de waarborg natuurrampen en mag niet verward worden met de waarborg ‘waterschade‘.

6. Waterschade

Deze waarborg dekt de schade die het gevolg is van :

  • het wegvloeien van water door breuken in de waterleidingen of installaties die ermee verbonden zijn.
  • het insijpelen van water langs het dak
  • het wegvloeien van stookolie uit de leidingen of de tank

7. Glasbreuk

De brandpolis waarborgt het breken van ruiten, spiegels, glazen koepels en panelen. In recentere polissen is tevens het breken van sanitair verzekerd. Om beroep te kunnen doen op deze waarborg moet er wel degelijk sprake zijn van een breuk. Krassen of afschilfering is niet voldoende.

8. Arbeidsconflicten en aanslagen

De brandverzekeraar vergoedt de schade aan gebouw en inhoud die te wijten is aan een arbeidsconflict of aanslag.

Maak een afspraak voor uw dossier

Wilt u meer informatie of wilt u een offerte ? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een afspraak.