Onweer, storm, schade. Bent u verzekerd?

0 Flares 0 Flares ×
Welke risico’s dekt de brandverzekering?

De warmteonweders van de afgelopen dagen hebben op verschillende plaatsen in ons land grote hinder en schade veroorzaakt. Wateroverlast, rukwinden, hagel, stormschade, bliksem … de nieuwsberichten doen ons huiveren voor de gevolgen.

Als verzekeringsmakelaars kunnen wij niet genoeg het belang van een brandverzekering op maat benadrukken. Maar welke risico’s dekt de brandverzekering nu precies ?

De waarborgen

Hier volgt een overzicht van de waarborgen in de brandverzekering die u kan aanspreken bij schade veroorzaakt door onweer en storm.

1. Storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk

Het grote aantal schadegevallen en de hoge vergoedingen hebben de wetgever er toe aangezet om de waarborg ‘stormschade’ verplicht te maken in het kader van de brandverzekering. Onder storm verstaat men orkanen en stormwinden die

  • ofwel, op het dichtstbijgelegen waarnemingsstation van het KMI een topsnelheid van minstens 100 of 80 (afhankelijk van de maatschappij) km per uur bereiken.
  • ofwel, binnen een straal van 10 km rond het verzekerde gebouw vergelijkbare beschadiging veroorzaken. Het is aan de verzekerde om dit bewijs te leveren. Bij zeer lokale weersomstandigheden (bv. een plaatselijke windhoos) is dat echter niet zo evident. Vaak voorkomende gevallen van stormschade zijn afgerukte daken, koepels en weggewaaide dakpannen. In de waarborg ‘stormschade’ is ook de hagelschade verzekerd.

2. Waarborg brand en blikseminslag

Om te kunnen spreken van ‘brand’ moet er sprake zijn van een vlam die kan uitbreiden op een plaats die niet bestemd is om te branden. Bij een blikseminslag is de kans op brand reëel. Andere schade door bliksem dan brandschade wordt ook gedekt maar valt onder de waarborg blikseminslag.

3. Botsen tegen de verzekerde goederen

Deze waarborg komt tussen bij schade te wijten aan een botsing door o.a. voertuigen, hun lading, dieren en andere voorwerpen. Schade aan gebouw en inhoud door rondwaaiende of weggeslingerde voorwerpen, vallende bomen, takken of masten is dus gedekt onder de waarborg ‘botsen’.

Maar de verzekerde moet waakzaam zijn bij de keuze van zijn polis. Sommige maatschappijen beperken hun tussenkomst en vergoeden enkel de schade door vallende bomen of voorwerpen die toebehoren aan een derde. Andere maatschappijen verlenen ook tussenkomst bij het vallen van een boom of voorwerp waarvan de verzekerde eigenaar is.

4. Elektriciteitschade

De verzekeraar vergoedt schade aan elektrische toestellen en installaties door kortsluiting, overspanning, of inductie. Wanneer een blikseminslag elektrische toestellen of leidingen treft, regelt men de schade ook onder de waarborg elektriciteit.

5. Natuurrampen

De waarborg natuurrampen is verplicht in elke brandverzekering. Onder natuurrampen verstaat men overstromingen, het overlopen van openbare riolen, een aardbeving en grondverzakking. Wateroverlast door noodweer is gedekt onder de waarborg natuurrampen en mag niet verward worden met de waarborg ‘waterschade‘ – die de schade dekt door breuken in de waterleidingen of installaties die ermee verbonden zijn.

Vragen over uw brandverzekering ? Wenst u meer informatie ? Neem contact op met ons of kom eens langs op ons kantoor in Geetbets.

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Email -- LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×
0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Email -- LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×