Gegevens

Kantoor Sempels bvba
Dorpsstraat 86 – 3450 GEETBETS

RPR BE 0453176872

Telefoon: 013 46 19 55
Mail: contact@zakenkantoorsempels.be

FSMA 114083 A-cB 

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombusdsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as