Nieuw statuut oldtimers : Goed nieuws voor liefhebbers

0 Flares 0 Flares ×

Sedert 1 juli 2013 hebben oldtimers (O-nummerplaat) een nieuw statuut.

U hebt er misschien al over gelezen in de pers.

Welnu, de wijzigingen zijn gunstig voor oldtimerliefhebbers.

Wat is er gewijzigd ?

Ten eerste – het gebruik van de auto

De strenge voorwaarden voor het gebruik van een oldtimer met de O-plaat zijn grotendeels afgeschaft. Vroeger mochten oldtimers enkel rijden tijdens manifestaties, bij het zich begeven naar de manifestatie en tijdens proefritten binnen een straal van 25 km rond de woonplaats.

Vanaf 1 juli mag een oldtimer 24 u op 24 u gebruikt worden, eender waar. De verbondenheid van het statuut met het oldtimertreffen is dus opgeheven. Er zijn wel nog een aantal beperkingen. Zo geldt er een verbod voor : professioneel of commercieel gebruik, woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer, bezoldigd personenvervoer.

Ten tweede – de leeftijd van de auto

Voorheen was er een onderscheid tussen personenvoertuigen en bedrijfsvoertuigen. Personenvoertuigen werden na 25 jaar beschouwd als oldtimer, bedrijfsvoertuigen pas na 30 jaar. Dit onderscheid is geschrapt. De minimumleeftijd ligt nu voor alle categorieën voertuigen op 25 jaar.

Is de verzekering van de oldtimer veranderd ?

Het antwoord is neen. Natuurlijk zijn de vernieuwde gebruiksvoorwaarden geïmplementeerd in de algemene voorwaarden, maar de premie is vooralsnog ongewijzigd. Verzekeringsmaatschappijen maken zich sterk dat een verhoging van de premie (nog) niet aan de orde is.

Voor meer info, mag u ons steeds contacteren.

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Email -- LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×
0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Email -- LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×