De woonbonus in 2015

0 Flares 0 Flares ×

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een reeks nieuwe bevoegdheden, zoals de woonbonus.

De vorige Minister-President Kris Peeters had al laten verstaan dat het behoud van de woonbonus in zijn huidige vorm te kostelijk is. Er moet gesaneerd worden en de nieuwe Vlaamse regering doet dat o.a. via een aanpassing/beperking van de woonbonus.

Wat is de woonbonus ?

De woonbonus is het belastingvoordeel voor particulieren die lenen voor de aankoop en/of verbouwing van een woning, de bouw van een nieuwe woning en, gelijktijdig, de aankoop van een grond en bouw van een woning. Het belastingvoordeel is verworven indien de woning de ‘enige en eigen woning’ is van de kopers. De koper mag dus geen andere woning of appartement bezitten en moet de woning in kwestie bestemmen als hoofdverblijfplaats. De woninglening moet minstens 10 jaar lopen en gewaarborgd zijn met een hypothecaire inschrijving.

De woonbonus nu

De koper die een hypothecaire lening afsluit voor de aankoop van de enige en eigen woning kan jaarlijks een bedrag aftrekken in de personenbelasting.

De eerste 10 jaar geldt een maximale aftrek van 3040 euro per kredietnemer. Na 10 jaar valt dit bedrag terug tot 2280 euro. De belastingaftrek geldt over de ganse looptijd van de lening. Het belastingvoordeel is afhankelijk van het inkomen en de marginale aanslagvoet. Voor vele kopers is het voordeel zo’n 45 –  50 %.

De bestaande regeling blijft behouden voor hypothecaire leningen die zijn afgesloten voor 01.01.2015. Wie koopplannen of bouwplannen heeft en van de bestaande fiscale regeling wil genieten moet zich haasten. De datum van de leningsakte bepaalt het fiscale regime. Om te profiteren van de woonbonus in zijn huidige vorm moet de akte nog voor het einde van het jaar bij de notaris verleden worden.

De Vlaamse regering heeft ook geen plannen om te raken aan het fiscale voordeel voor de lopende leningen. Enkel de indexatie van de maximum aftrekbare bedragen wordt uitgesteld.

De woonbonus vanaf 2015

De Vlaamse regering wil de aankoop of bouw van een eigen woning nog altijd stimuleren, doch minder dan voorheen.

Hypothecaire leningen afgesloten vanaf 01.01.2015 geven de eerste 10 jaar nog recht op een aftrek van 2280 euro. Na 10 jaar valt de aftrekbare som terug tot 1520 euro.

Maar dat is niet alles. Niet enkel de aftrekbare som daalt, ook het belastingregime wordt voor de meeste gezinnen nadeliger. Voor de hypothecaire leningen vanaf 01.01.2015 geldt een aftrek van een vast percentage, nml. 40 %.

De hervorming van de woonbonus betekent dus een verlies van een belastingvoordeel.

Maak een afspraak voor uw dossier

Hebt u vragen over een lening of wilt u een dossier bespreken ? Aarzel dan zeker niet om een afspraak te maken.

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Email -- LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×
0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Email -- LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×