Bouwplannen? Wat bij schenking van de grond aan één van de partners?

0 Flares 0 Flares ×

Bouwen is zo duur dat (financiële) hulp van de ouders wenselijk of noodzakelijk is. Dat is nu eenmaal de realiteit.

De schenking van een bouwgrond aan één van de partners is een enorme stap vooruit.

Maar opgelet, getrouwd of niet, er zijn enkele juridische valkuilen te trotseren.

Hieronder schetsen we kort de situatie waarbij een bouwgrond wordt geschonken aan 1 van de getrouwde partners en de situatie waarbij een bouwgrond wordt geschonken aan 1 van de niet getrouwde partners.

Schenking van een bouwgrond aan 1 van de getrouwde partners

Een van de basisregels van het Burgerlijk Wetboek is het principe van natrekking. Dit houdt in dat de eigenaar van de grond ook exclusief eigenaar wordt van de constructies die op deze grond worden opgetrokken.

Anderzijds bepaalt het wettelijk huwelijksstelsel dat geschonken goederen niet vallen in de huwelijksgemeenschap, maar eigen goederen blijven.

Met andere woorden, de partner aan wie de grond is geschonken, is steeds de exclusieve eigenaar van de grond en tevens de exclusieve eigenaar van de nieuwbouwwoning.

In de geschetste situatie hebben deze principes wel zeer onaangename gevolgen voor de partner die mee investeert in de woning, maar geen eigendomsrechten heeft over de grond.

Een aanpassing van het huwelijkscontract bij de notaris kan soelaas brengen :

inbreng van de bouwgrond in de huwelijksgemeenschap

Door in het huwelijkscontract te bepalen dat de grond wordt ingebracht in de huwelijksgemeenschap worden beide partners eigenaar van de grond en dus ook eigenaar van de woning. Belangrijk is dat er geen registratierechten verschuldigd zijn. Fiscaal is dit aantrekkelijk.

Deze situatie is dan weer niet correct ten aanzien van de partner aan wie de grond is geschonken. Zeker wanneer het huwelijk wordt ontbonden, want bij echtscheiding gebeurt de verdeling tussen de ex-partners in gelijke delen. Er is derhalve nog een bijkomende clausule nodig die bescherming biedt bij echtscheiding.

beding van terugname

Gelijktijdig bij de inbreng van de grond in de huwelijksgemeenschap kan een beding van terugname worden opgenomen in het huwelijkscontract, in het voordeel van de partner aan wie de grond is geschonken. Dit betekent dat bij echtscheiding de eigendom van de grond in waarde terugkeert naar het eigen vermogen. Door te bepalen dat de grond wordt geschat op het moment van echtscheiding is men zeker dat de actuele waarde van de grond terugkeert.

Pas daarna wordt de boedel van de huwelijksgemeenschap gelijk verdeeld tussen beide ex-partners.

Door de inbreng van de grond in de huwelijksgemeenschap en een beding van terugname ontstaat een neutrale regeling die de rechten en belangen van beide partners beschermd.

Schenking van een bouwgrond aan 1 van de niet getrouwde partners

Vergelijkbaar maar toch enigszins anders is de situatie waarbij een niet getrouwde partner begunstigde is van een geschonken bouwgrond.

Het principe van natrekking geldt evenzeer. Door natrekking wordt de eigenaar van de grond evenzeer de exclusieve eigenaar van de woning die nochtans door beide partners is gefinancierd. Ook deze situatie is nadelig voor de partner die mee investeert in de woning, maar geen eigendomsrechten heeft over de grond.

Een notariële akte kan ook in deze situatie de rechten en belangen van beide partners vrijwaren :

Afstand van het recht van natrekking

In de notariële praktijk wordt dit opgelost door een verklaring van afstand van het recht van natrekking.

De begunstigde partner verklaart ten aanzien van zijn/haar partner afstand te doen van het recht van natrekking op de gebouwen en andere constructies die worden opgetrokken op de geschonken grond.

Hierdoor worden beide partners in gelijke onverdeeldheid eigenaar van de woning, terwijl de begunstigde partner exclusief eigenaar blijft van de grond.

Recht van inkoop

Vaak wordt dit gecombineerd met een recht van inkoop in het voordeel van de begunstigde partner.

Door een recht van inkoop te bepalen kan de begunstigde partner bij voorrang de woning overnemen wanneer het koppel beslist om uit elkaar te gaan.

Door een afstand te doen van het recht van natrekking en een recht van inkoop te bepalen ontstaat ook in deze situatie een juridische neutrale regeling die de rechten en belangen van beide partners vrijwaart.

Maak een afspraak voor uw dossier

Hebt u vragen over een lening of wilt u een dossier bespreken ? Aarzel dan zeker niet om een afspraak te maken.

Opgelet, wij spreken in deze tekst over onze ervaringen als kredietmakelaars. Voor persoonlijk advies aangaande een schenking, huwelijkscontract, samenlevingscontract of gezinswoning verwijzen wij u door naar uw notaris. Meer info leest u ook op  www.notaris.be.

 

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Email -- LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×
0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Email -- LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×